Selecteer een pagina

Onze diensten

Sinds 1 februari 2018 is een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde in het koopcontract opgenomen. Na een bouwtechnische keuring kan de koper afzien van het kopen van een pand als er ernstige gebreken blijken te zijn en/of als de herstelkosten boven een bepaald afgesproken maximum uitkomen. Daarnaast voldoet de verkoper aan zijn/haar mededelingsplicht m.b.t. eventuele gebreken aan het onroerend goed. Een bouwtechnische inspectie heeft dus een tweeledig doel en is voor zowel koper als verkoper altijd een verstandige keuze.

Wat betreft de aan- en verkoopinspecties kennen wij, in tegenstelling tot vele andere bureaus, maar één methode; namelijk een volledige full colour rapportage van ± 50 pagina’s. Deze rapportage (welke ook voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en NWWI) bestaat uit een algemene informatie per bouwdeel (levensduur, gedrag met andere materialen, verwerkingseisen, bouwfysische aspecten t.a.v. warmte en vocht e.d.) in duidelijke en voor iedereen begrijpelijke taal aangevuld met tekeningen en/of foto’s. Er wordt per bouwdeel duidelijk aangegeven in welke staat deze zich bevindt en wanneer onderhoud of vervanging te verwachten/noodzakelijk is. Bij bouwtechnische inspecties wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen zoals o.a. een lange ladder, bouwlamp, endoscoop, vochtmeter, e.d. Indien er asbestverdachte materialen worden aangetroffen wordt dit in het bouwtechnisch inspectierapport vermeld.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Aan- en verkoopkeuringen van onroerend goed
  • Meerjarenonderhoudsplanningen
  • Nul-metingen/vooropname
  • Thermografische inspecties
  • Schade expertise
  • Bouwpathologie
  • Bouwfysische inspecties
  • Nieuwbouwopleveringen
  • Het opstellen van onafhankelijke rapportages bij een bouwtechnisch geschil.
  • Keuringen van gas- en elektriciteitsinstallaties (Timmermans Elektrotechniek)
Bij direct noodzakelijk onderhoud worden kostenramingen vermeld op basis van ervaring, calculatie en in eventueel overleg met plaatselijk bekende aannemers. Wij hechten als ISO gecertificeerd bedrijf veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en aan de eisen van onze opdrachtgevers en zijn daarom overtuigd van de noodzaak van een complete rapportage (bij een meeloopkeuring, basiskeuring e.d. wordt u nog niet op een volledige manier geïnformeerd waardoor u alsnog met onaangename verrassingen geconfronteerd kunt worden).
           
Wegens de vele opdrachten en de snelheid van onze dienstverlening beperken wij ons tot een straal van ± 40 km rondom ‘s-Hertogenbosch/Tilburg (t/m Eindhoven en Breda). Bovendien zijn wij in genoemde regio goed bekend met de toegepaste bouwmethodes, funderingstechnieken, grondsoorten e.d. Onze rapportages m.b.t. aan- en verkoopkeuringen zijn tot 1 jaar na opnamedatum geldig.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?